Posament, detaljarbeten i metalltråd.

 

Ordet posament kommer från franskans ¨passement¨  som betyder snörmakeriarbeten. det är en flera tusen år gammal flätteknik, förmodligen med östligt ursprung.

I Sverige uppmärksammades posament-tekniken arkeologiskt på 1930-talet ,då Hjalmar Stolpes textila fynd från Vikingatidens Birka, bearbetades av filosofi. dr. Agnes Geijer. I 45 av Birkas 1160 utgrävda gravar hittades metalltrådsarbeten av guld och silver. Dessa var gjorda i makramé  och flätning.

Materialen i trådarna var äkta vara, - förgyllning med bladguld började användas först under medeltiden. Guldtråden var oftast dragen, dvs. man har omväxlande värmt och dragit tråden genom allt mindre hål i s.k. dragskivor, för att successivt  få längre och tunnare trådar. Silvertråden var nästan alltid i form av en spiraltråd. Det innebar att den dragna, solida metalltråden snoddes runt en textil kärna av silke.

Också i  Valsgärdes båtgravar och i Gamla Uppsalas högar har hittats posament-knutar av sådan spiralsilvertråd. Det senare fyndet kan vara några hundra år äldre än fynden från Birka.

Trådarbetena anses inte har någon praktisk funktion, utan bör tolkas som dekorationer. Enligt vad som kan avläsas av gravfynden i Birka har posamenten framför allt hört till manliga kontexter. De har suttit som band kring pannan eller huvudet, eventuellt fästade på någon slags huvudbonad i siden. De förekom även som flätade gulddiadem. Knutarbeten hittas också i samband med väskor eller pungar som innehåller brynen, mynt eller vikter. Enskilda knutar eller ändknutar på olika typer av band eller fungerat som påsydda, dekorative hängen.

De rester av posament-arbeten som hittats i kvinnogravar tycks också haft anknytning till huvudet, i något fall har de dock förekommit i höfthöjd, troligen då som dekoration på en börs.

 

Men inte bara i Sverige har man gjord fynd, även i Wales har man hittad posamentarbeten som är tillverkade kring år 600 efter Krist, men här ser man den typiska keltiska flätteknik träda fram som dem flitig använde på alla möjliga materialen som sten, trä, metal   och textil.

En figur som är ganska känd  är Triquetra, en flätad knut i form av en trekant, genom alla år har denna symbol haft olika betydelser men för kelterna stod den först symbol för jorden &havet &luften senar när kelterna blev kristnat fick denna  symbolen står för treenigheten (Fadern, Sonen och Den Helige Ande)

 Dem  koptiska munkar kristnade Irland på 400-talet, och sedan des har det keltiska korset uppstått med dem fina flätade mönster som är vanliga i den keltiska konsten.

En  keltiskknut som är välkänd är den som kallas : livets-kretslop. Cirkeln, som knuten är, är en oändlig form och en symbol för evigheten Kelterna ville härmed

 förmodligen visa hur sammanflätade allt i livet är med varandra.

Vidare har man hittat många olika bårdar. Här är basen ofta en tråd / linje väver sig fram och tillbaka så att vackra mönster växer fram.

På samma sätt som guld och silver pressats genom dragskivor, har också tenn ända sedan vikingatiden dragits till tunna tråder som lindats kring en kärna av textilt material. Sådant ¨fattigmans-silver¨passar bra att använda till posament.

de äldsta svenska fynden av spiraltråd är från Småland, men den var också vanlig i Lappland.


 man ställer sej idag frågan om trådarbetena är en produkt av vikingatidens handelsbyte mellan t.ex. Birka och samerna.